Oferta

W ramach terapii logopedycznej oferuję:

- Diagnozę logopedyczną

- Terapię dyslalii:
        Seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź)
        Rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r)
        Lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l)
        Kappacyzmu/gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k i g)
        Mowy bezdźwięcznej

- Terapię opóźnionego rozwoju mowy

-  Terapię afazji (osoby po udarach, urazach głowy, nowotworach, itp.)

-  Ćwiczenia fonacyjne i emisji głosu                                                                                                                 

-   Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja).